*ઘડિયાળ ના કાંટા જેવો જ આપણો સંબંધ છે... દોસ્તો...!* *ક્યારેક મળી શકીએ...ક્યારેક નહીં...* *પણ... હા...* *હંમેશા એકબીજા સાથે જોડાયેલા રહીએ...#anil_thakor_7 #rajkot #rajkotians #rajkot_diaries #rajkotian #rajkot_instagram #rajkot_igers #travelphotography #traveling #travel #photooftheday #photoshop #photographer #photoshoot #maf #mafi #mafiacity #mafia #merabhai #thakor #thakorji @anil_thakor_7 anil_thakor_7 anil_thakor_7

Instagram anil_thakor_7 (anil_thakor_7) Other Pikvo Posts